image  Heemkundige kring   LINSELLA

 
  Profiel

Linsella is een werkgroep voor heem- en geschiedkunde.           Zij werd opgericht ter gelegenheid van de eeuwwende (tentoonstelling Liezele Leeft in 2000) en staat open voor iedereen.

Doelstellingen zijn het verzamelen, onderzoeken en archiveren van verspreid geschiedkundig materiaal, tussenkomen bij het bewaren van waardevolle Liezelse gebouwen, sites en/of voorwerpen en de opbouw van een genealogisch consultatiecentrum.

Aard van de activiteiten

Tentoonstellingen over plaatsgebonden thema's. Informatie-gesprekken en voordrachten. Advies aan en ondersteuning van plaatselijke activiteiten ingericht door derden. Verspreiden van informatie via boeken en tijdschriften en via het ledenblad.

 
     
 
Voorzitter
 
Willy Meersman
Lippelodorp 28
2890 Sint-Amands 
tel. 052 33 30 38
gsm 0475 45 79 35 

Secretariaat

Julien De Boeck
Theo Andriesstraat 48
2870 Puurs
tel. 03 889 54 25
 Linsellapost@hotmail.com

 


 
Nieuw  LINSELLA ARCHIEF
 
Het Linsella archief richt zich tot eenieder die interesse heeft in het heemkundig erfgoed en de geschiedenis van onze gemeente Liezele en die op zoek is naar informatie:
   - Studenten
   - Heemkundige
   - Vorsers
   - Stamboomonderzoekers enz.

Praktisch
Vrij toegankelijk elke derde zondag van de maand tussen          10 u en 12 u. in het lokaal “Pastorij Liezele”
Eventueel op afspraak
Materialen zijn ter plaatse in te kijken en worden niet uitgeleend

Help ons groeien.
Draag uw steentje bij tot het Heemkundig archief!
Indien u bij het opruimen van zolders…, oude papieren of documenten zou terugvinden met betrekking tot onze gemeente Liezele, schenk ze a.u.b. aan het archief: wij bewaren ze voor u en maken ze voor onderzoek toegankelijk
 
 
Het Linsella archief
 

  


imageimage